Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Huseldning 27 april

Publicerad: 27-04-2013

Vi övade rökdykning i ett hus i Kuggböle lördag 27 april under ledning av Joakim Fagerholm

I övningen deltog manskap från ÖSFBK och VSFBK. 5 rökdykare från ÖSFBK och 7 från VSFBK gjorde flera insatser i huset innan lågorna fick ta överhanden och huset gick till förgängligheten. Totalt deltog ca 20 brandkårister i övningen.

Bilder finns här