Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

ÖSFBK höll höstmöte

Publicerad: 10-11-2012

Kåren höll höstmöte 9 november på stationen

På mötet åtrevaldes Fredrik Westerlund till kårchef efter omröstning. Linus Fagerström återvaldes till vicekårchef. Karl-Erik Bergman valdes till II:a vicekårchef.

Dan Karlsson blev ansvarig ungdomsledare och Patrik Jansson blev viceledare. Till sin hjälp har ungdomsledarna ett utskott som förutom ledarna består av Christoffer Andersson, Dick Gustafsson, Simon Sundborg, Robin Gestranius, Alexandra Gäddnäs och Linda Lindblom.

Till rustmästare återvaldes Linus Fagerström och Patrik Jansson.