Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

ÖSFBK höstmöte 2013

Publicerad: 30-11-2013

Kåren höll höstmöte 29 november på stationen. 16 medlemmar var närvarande.

 

På mötet återvaldes kårbefälet med Fredrik Westerlund som kårchef.

Nya juniorledare valdes. Ny ansvarig juniorledare är Robin Gestranius.

Protokoll från mötet