Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

ÖSFBK vårmöte 2016

Publicerad: 02-04-2016

Vårmötet gick i traditionell stil på stationen.
Styrelsen återvaldes rätt över. 
Enda nya som hände var att en fordonsgrupp utsågs. Blev styrelsen förstärkt med Stefan Sundborg. Ny tankbil skall köpas 2017 så offerter skall in på detta året.

Protokoll