Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Om oss

Östra Saltviks Frivilliga Brandkår är en brand- och räddningskår som arbetar för ett tryggare Saltvik med omnejd.  

Organisationen drivs helt på frivillig basis och har ett avtal med Saltviks kommun om att sköta brand och räddningsväsendet i Saltvik. Vi rycker ut för att hjälpa till vid i stort sett alla nödsituationer. Vi hjälper till med pumpningar vid översvämningar, rycker ut vid trafikolyckor, räddar djur i fara, gör eftersök på saknade personer samt naturligtvis så släcker vi bränder. Vi försöker också ställa upp och informera om faror på de kommunala inrättningarna såsom vårdhemmet, daghemmen och skolorna. Vi försöker samtidigt utbilda personalen hur man hanterar farosituationer.

I Saltvik finns även VSFBK som har avtal med kommunen.

Vi har för närvarande ca 25 aktiva medlemmar. Alarmavdelningen har mellan 30 och 50 alarm per år.

Eftersom allt arbete sker ideellt så strävar vi efter att skapa ett god kamratskap. För att uppnå detta ordnar vi olika sociala aktiviteter.

Vill du bli aktiv medlem och komma med och göra din hembygd tryggare så kontaktar du kårchefen.

 

 

Förbundets kalender

Dokument & anvisningar

Fler dokument här